Elevinformation.se

Elevinformation.se

innefattar IT-systemet ELIN med tillhörande modul KAA. De är verktyg för att säkerställa korrekt information gällande Göteborgsregionens elever, så att rätt underlag finns för att hantera interkommunala ersättningar och bidrag till fristående skolor, samt att kommunen kan uppfylla lagen om det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). ELIN och KAA tillhandahåller även underlag för regional uppföljningsstatistik.

Tillbaka till toppen